Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Foto: Justina Öster Skratt och allvar blandas när klubbstyrelsen på Logent diskuterar vad  de ska hugga tag i. Från vänster: Glenn Nodesjö, David Johander, Maria Sundqvist, organiseraren Pablo Vergara, Tommy Lindberg och Stefan Johansson.

Inhyrda startar egna klubbar

Felaktiga löneutbetalningar upptäcktes och 26 uthyrda arbetare fick ut nästan en miljon kronor i efterskott. Det är ett av resultaten sedan bemanningsanställda själva drog i gång fackklubbar på uthyrningsföretagen Logent och Tranpenad i Göteborg.

Tidigare har det betraktats som nästan omöjligt att engagera uthyrd personal inom facket. Men efter nyår strålade sammanlagt tolv bemanningsanställda samman på Transports avdelning 3 i Göteborg.

I vanliga fall är killarna och tjejerna utplacerade på olika kundföretag, men nu stod en heldags gnuggning i konsten att arbeta i en klubbstyrelse på schemat. Kursledaren och studieombudsmannen Mats Gahrn tittade nöjt ut över den unga församlingen:

– Nu har vi två bemanningsklubbar i Göteborg. Det är ju strålande!

Klubbordföranden Pernilla Tindvall från Tranpenad fyllde i:

– Det är bra att vi är här samtidigt, då kan vi lära oss av varandra.

Logentklubbens ordförande, Thomas Högström, gjorde stora ögon när Pernilla berättade att de nu fått en egen klubblokal med både telefon och dator för sina möten. Blixtsnabbt hakade han också på Pernillas och kursledarens råd, att man ska dela på arbetsuppgifterna inom klubbstyrelsen, så att det inte blir för tungt för någon.

– Där hör ni, ordföranden och sekreteraren ska inte göra allt!

Logentklubben drog i gång sitt arbete under den gångna hösten, på initiativ av Thomas. Men utan stöd från Transports särskilda Organizerprojekt hade det aldrig gått, betonar Thomas. Projektet går ut på att särskilda ”organiserare” söker upp anställda på arbetsplatserna eller efter jobbet. Tonvikten ligger inte på att rekrytera nya medlemmar. Viktigast är i stället att hitta anställda som är intresserade av att förändra saker och ting på jobbet och hjälpa dem att dra i gång facklig verksamhet, utbildas, utvecklas och inspirera fler.

Thomas började jobba på Logent 2007 och blev fast anställd efter ett halvårs provtjänstgöring.

– Så på den punkten skötte sig företaget. Jag ville ha en klubb för att få ordning på arbetsplatsen. Det var problem med löner, tillgänglighetstider, kläder, behandling av personal… Det är likadant på alla bemanningsbolag, vi är bara lösvara, utbytbara. Man utnyttjar unga människor som inte känner till sina rättigheter. Efter ett tag tröttnar man på det och vill ha ändring, säger han.

Arbetsledningen betraktade först Thomas som obekväm, när han började ställa krav och berätta för kollegorna om avtal och bestämmelser. Men nu har ledning och fack tillsammans rett ut en del problem kring teamleader-tillägg, sjukskrivningsrutiner och tid då de uthyrda ska vara tillgängliga för att bokas ut på jobb.

– Tidigare var det klockan 7 till 18 som gällde. Men nu har vi fått igenom tiden 7–16 och att arbetsledarna inte ska kontakta oss efter tillgänglighetstiden.

Nu gäller det att klubbstyrelsen kommer i ordning och att man får i gång en fungerande dialog med företagsledningen:

– Så att vi kan lösa saker och ting tillsammans på företaget och slipper ringa efter Transports lokalombudsmän så fort det är något, menar Thomas.

Klubbens sekreterare Maria Sundqvist beskriver det som ömsesidig respekt. Bland det som behöver åtgärdas nämner styrelsen tillgång till en klubblokal, liksom arbetskläder och skor. Ett stort problem är den tunga arbetsmiljön. Den kan underlättas genom arbetsväxling, och att inhyrda inte rutinmässigt sätts på de tyngsta arbetsuppgifterna eller de, som ingen annan vill göra.

– Jag har värk och problem med bägge mina axlar. Det var containertömning som sabbade för mig, men den kunden har vi inte kvar, säger Thomas.

Han och Maria beskriver de tunga lyften på en av Postens terminaler, där paketen växlar mellan lätta mobiltelefoner och tv-apparater på 60–70 kilo.

– Vikten står väl på försändelserna, men det är så stressigt så det hinner vi inte kolla efter. Vi behöver utse och utbilda fler skyddsombud för att jobba med arbetsmiljön.

Ett önskemål är årliga hälsokontroller. Ett annat gäller ”mänskligare” schemaläggning och att slippa växla mellan dag- och nattskift under samma vecka. Både för säkerhetens och det sociala livets skull, inte minst när man har barn. Arbetsmiljöverkets statistik talar om ett ökande antal olyckor bland bemanningsanställda, ofta drabbas unga män.

– Är jag för trött blir jag ingen säker truckförare. Ska jag som skyddsombud lägga skyddstopp för mig själv och avbryta arbetet då, undrar Maria.

Just nu är stämningen inget vidare på Logent. Strax före jul varslade företaget om uppsägningar, efter att man förlorat ett uppdrag. Förhandlingarna mellan ledning och fack utmynnade i att 20 anställda nu sagts upp och får gå i början av februari.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2013-02-01

Bemanningsklubbar i Göteborg

Stefan Johansson, Thomas Högström, David Johander, Glenn Nodesjö, Maria Sundqvist och Tommy Lindberg i Logent-klubben.  Foto: Justina Öster

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser