Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Garantilön per timme viktigt
i nytt bemanningsavtal

Garantilönen måste ändras och betalas per timme i stället för per månad. Dagens system pressar ner lönerna och innebär att uthyrda systematiskt bara bokas ut på jobb deltid, i stället för heltid.

Så argumenterar LO i de pågående förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal med motparten Bemanningsföretagen.

När bemanningsföretag hyr ut personal ska den uthyrda ha samma lönevillkor som de anställda på det kundföretag, dit personen kommer. Det är fundamentet i LO:s bemanningsavtal. Bakgrunden är att kundföretagen inte ska spara pengar genom att hyra in arbetskraft.

När uthyrningsbolagen inte har jobb till de anställda har personalen rätt till så kallad garantilön. Den ska vara 90 procent av den lön som den uthyrda haft under de senaste tre månaderna. Samtidigt får garantilönen inte vara lägre än den ”personliga lön”, som bemanningsföretagen måste fastställa i anställningskontraktet för all personal.

En förändring i garantilönesystemet är LO:s viktigaste krav i de pågående förhandlingarna med arbetsgivarparten Bemanningsföretagen. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut så snart som den sista april. Fackförbunden är eniga om att driva den frågan, uppger Lennart Sköld. Han är Transports centrala ombudsman med ansvar för Bemanningsavtalet och förklarar:

– I stället för att sätta enskilda anställda i arbete till hundra procent väljer företagen i dag att ta in någon annan när en arbetare väl kommit upp i 90 procent av sin garantilön. Det minskar lönekostnaderna. Inte minst för att garantilönen också hålls nere på detta sätt, anmärker Lennart Sköld.

Han och de övriga LO-förbundens uppfattning är att uthyrningsföretagen har avancerade system för att hålla koll på hur mycket de anställda jobbat, i syfte att minska löneutbetalningarna. Det bekräftas också av bemanningsanställda som Transportarbetaren talat med.

Sköld sammanfattar arbetsgivarens syn med orden:

– Parterna står långt ifrån varandra i den här frågan.

Lars Karlsson är ordförande i den nystartade Transportklubben på bemanningsföretaget Logent i Norrköping. Han ger LO:s förhandlare rätt i att garantilön per timme i stället för per månad är den viktigaste frågan att driva i de pågående förhandlingarna.

– Vi har diskuterat det här väldigt mycket och står vi helt bakom Lennart Sköld. Företagen är duktiga på att sätta i system att låta folk sitta ”stand by”, som reserver för att vänta på uppdrag när de jobbat sin kvot, säger Lars Karlsson.

– Förra året kunde vissa anställda hos oss få sitta som reserver i fyra, fem och ända upp till sex, sju dagar per månad. Men efter att vi bildat klubb och börjat träffa företagsledningen regelbundet har vi fått ner det till max två dagar per kalendermånad. Det är enligt avtal, så det är svårt att komma åt nu.

Andra viktiga frågor, som borde tas upp i de pågående förhandlingarna, är höjningar av den personliga lönen och garantilönen, menar Transportklubben i Norrköping.

Den personliga lönen ska sättas på pränt i anställningsbeviset, vid anställningstillfället. Den baseras på arbetarens månads- eller timlön och ska vara minst lika hög som kollektivavtalets minimilön. Enligt nuvarande bemanningsavtal ger det nyanställda (som arbetat mindre än sex månader) minst 17 535 kronor per månad eller 100,77 kronor i timmen).

En ökning av garantilönen, som gäller när anställda inte bokas ut på uppdrag, skulle göra uthyrningsbolagen mer intresserade av att sätta folk i arbete i stället för att vänta stand by, anför Lars Karlsson.

– Det gör också människor mer intresserade av att jobba, i stället för att gå hemma, tillägger han.

Ytterligare ett krav är full betalning, när någon ”sitter på pall” och väntar på att eventuellt kallas in, via sms eller telefon.

– Är vi reserver och ska vara tillgängliga, så ska vi ha betalt. Dessutom behöver företaget vara tydligare och ge bättre besked i rimlig tid om att ”de här och de här dagarna ska du vara reserv. Det är dig vi kommer att ringa i första hand”, betonar Lars Karlsson och klubben

Efter ett förlorat uppdrag, varsel och uppsägningar av 60 anställda på Logent i Norrköping har den kvarvarande personalen sakta börjat återhämta sig, förklarar klubbordföranden. Han berättar att utbytet blir allt bättre med företagsledningen, som nu börjat lyssna på ett nytt sätt.

Lars Karlsson hoppas att många av de uppsagda ska få chans till ny anställning på Logent och Green Cargo, som nu har sålts till ett annat statligt bolag, Posten Nord. Den nya ägaren har börjat anställa terminalarbetare igen. Uppgifter nämns om ett personalbehov på omkring 100 personer, varav 60 procent ska anställas via bemanningsbolag och 40 procent på fast anställning.

 

Fakta och bakgrund.

Garantilönen är den lön som uthyrningsföretaget ska betala när den anställda konsulten inte är utbokad på något kundföretag. Den ska uppgå till minst 90 procent av den uthyrdas genomsnittliga inkomst – det genomsnittliga förtjänstläget, GFL – på det eller de kundföretag där personen arbetat under de senaste tre månaderna.

Utgångspunkten för GFL är att den inhyrda arbetaren ska ha minst samma lön som övriga anställda på kundföretaget. Konsulternas löner ska vara ”neutrala” – för att kundföretagen inte ska tjäna på att ta in bemanningsbolag.

GFL är ett snitt av kollektivavtalets tim- eller månadslön plus ackord, bonusar, premielön, och provision hos jämförbara grupper på kundföretaget.

Så kallad personlig lön ska betalas ut vid beordrad utbildning och konsultens lön får aldrig vara lägre än den.

Det är inte ovanligt med tvister mellan arbetsgivare och fack kring genomsnittsinkomsten. En fråga gäller vilka som ska räknas som jämförbara grupper. Ibland saknas de, när hela verksamheter sköts av inhyrda.

En brännande facklig fråga är huruvida företag i dag kringgår lagen om anställningsskydd genom att först säga upp personal och kort därpå anställa dem som arbetsgivaren vill ha kvar, via bemanningsbolag.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2012-04-27
    av Justina Öster

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser