Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Så blev bevakningsavtalet

Transport och Almega har tecknat ett nytt löneavtal för bevakningsbranschen. Uppgörelsen gäller i ett år och ger 720 kronor mer i månaden från 1 april. Nyanställda får 600 kronor mer, men i gengäld förbättras villkoren så att de snabbare får fast anställning, reglerad arbetstid och klättrar i lönestegen.

– Det är ett bra avtal som ger oss förutsättningar att utveckla branschen, säger Matts Haglund, ombudsman på Transports förbundskontor.

Avtalet skrevs under efter att Transport varslat om konflikt. En rad punktstrejker skulle ha slagit hårt mot bland annat flyget, Stockholms tunnelbana och bankomatsystemet.

Nu blev det i stället en uppgörelse som löper från 1 april 2012 till 31 mars 2013. Förutom kronpåslaget på lönerna räknas ob, övertid och andra tillägg upp med 3,2 procent.

Parterna enades om lösningar på ett par problem som diskuterats under den gångna avtalsperioden. I båda fallen handlar det om frågor som gynnar nyanställda och behovare. Alltså de grupper som nu får 600 kronor i lönelyft de första 15 månaderna.

I det nya avtalet är det klart att alla anställda ska ingrupperas i lönetarifferna senast efter 15 månader. Det gäller oavsett om det finns schema eller inte. Tidigare fanns en skrivning som ledde till tvister.

Uppgörelsen innebär också att alla behovare ska erbjudas riktig anställning, med ett bestämt arbetstidsmått, efter tolv månader.

Transport har gjort en eftergift. Blivande väktare som gått branschens egen skola, BYA, har tidigare haft fullt betalt under hela utbildningstiden. Av arbetsgivaren. 65 procent av lönen betalades ut när väktaren gått den första kursen, Väktarutbildning 1. Resterande 35 procent utgick sedan efter den obligatoriska fortsättningen, Väktarutbildning 2.

Nu tas de 35 procenten bort. För Väktarutbildning 2 utgår fortfarande full lön.

Matts Haglund säger:

– Det är en försämring som kan värderas till ungefär 0,1 procent på lönesumman.

Lönen under utbildningen har debatterats i branschen. Tidigare gick i stort sett alla väktare och ordningsvakter på BYA:s väktarskola. Förutsättningen var att personen hade fått jobb i något bevakningsföretag.  Nu finns andra utbildningsvägar och många elever bekostar sin kurs själva. Eller får stöd från Arbetsförmedlingen.

I avtalsförhandlingarna enades Transport och Almega om att tillsätta en ny arbetsgrupp, som ska jobba med att utveckla Väktarutbildning 1.

Sedan tidigare finns en arbetsgrupp som nu ska fortsätta se om det går att hitta ett system för att redovisa inbetalade försäkringspremier på de anställdas lönespecifikationer.


 • Publicering

  Senast reviderad: 2013-03-06
  av Jan Lindkvist

Kommentarer (21)

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • TGluZGEgRzRT
  • Linda G4S 2012-04-28

  Vilket skitavtal och vi som är på G4S får lönesänkning internt istället då företaget tänker kompensera sig genom att dra in på ännu mer utgifter som lagliga bildäck obligatoriska utbildningar och kläder. NI är riktigta skitmänniskor facket precis som mitt företag jag jobbar hos. Men jag säger altid vad jag tycker.

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • ODAxMDAyNjYxOA==
  • 8010026618 2012-04-28

  @ Lever osäkert: Jag är SO på Nordisk Bevakningstjänst och är ordförande i bevakningssektionen. Jag har haft precis lika mycket som du att säga till om i avtalsrörelsen. Varför utgår du att alla förtroendevalda har haft mer att säga till om än alla medlemmar? Varför utgår du från att en förtroendevald ska kunna svara på frågor som denne inte haft insikt i eller varit delaktig i? Jag beklagar att du har tappat förtroendet för mig. Mitt uppsåt var inte att "flama" någon, men jag ville gärna veta hur vederbörande resonerat angående sin budget. Mina kommentarer här är i egenskap som medlem och ingenting annat. Säg till om du vill att jag ska besvara någon fråga som jag i mina förtroendeuppdrag ska ha full insikt i, så ska jag svara så gott jag kan. :)

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • QUw=
  • AL 2012-04-27

  Med ett påslag i kronor, och inte procent, minskar man nu skillnaden mellan de olika lönegrupperna. Hur tänker ni där? Är det något ni önskar, eller blev det ett olycksfall i arbetet? ATF, vad händer där? Var det en fråga i år? Är ni nöjda som det är, eller kommer ni driva krav på ytterligare ATF i kommande avtal? Med hög personalomsättning i branschen, hur ser ni på en lönetrappa? Alltså att någon som jobbat många år tjänar några kronor mer än någon som jobbat 15 månader? Är det en fråga ni har på dagordningen, eller tycker ni att nuvarande system är bra?

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser