Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Omstridda alkotester prövas just nu i Arbetsdomstolen

I dag inleddes rättsprocessen om de alkotester som Scanias dotterbolag Ferruform i Luleå utför på chaufförer som kommer för att lämna eller hämta gods. Transport har stämt DHL inför Arbetsdomstolen. Åkeriet kör för Ferruform och hotar förarna med sparken om de vägrar blåsa hos kunden. Trots att det sitter alkolås i alla bilar.

För två år sedan kom det fram att Ferruform infört egna alkotester för chaufförer som ska passera in till fabriken. Kontrollen sägs vara slumpvis och utförs av väktare som bemannar grinden.

Flera av DHL:s förare reagerade och tyckte att testerna var obehagliga och kränkande.

Transport begärde förhandling. Inte med Ferruform, som över huvud taget inte har något avtal med förbundet eller anställningsförhållande med chaufförerna. Facket fick i stället sikta in sig på DHL, som hotat förarna med repressalier om de vägrar blåsa i grinden.

Tvisten med DHL ledde ingen vart. Åkeriet hävdade att testerna hos Ferruform är "frivilliga" och ryms inom DHL:s arbetsledningsrätt. Transport kontrade med att DHL redan har tecknat avtal med förbundet om alkolås i alla bilar. En uppgörelse som facket menar är exklusiv i så mening att den utesluter andra testvarianter.

I Arbetsdomstolen, AD, företräds förarna och Transport av två jurister från LO-TCO Rättsskydd. Henric Ask är en av dem. När den tre dagar långa och principiellt mycket viktiga processen startade i dag på morgonen anförde han:

– Det handlar om en tvångsvis medicinsk undersökning som Ferruform utför. Ingen av förarna har samtyckt till detta. Man blåser ändå, för att man är rädd att förlora jobbet.

Transport hävdar att testerna kränker den personliga integriteten och är ett brott mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. I AD påpekar förbundet att Ferruform bara testat besökare, inte sin egen personal som också kör truckar och andra tunga fordon inne på området.

DHL företräds av jurister från Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA. I rätten hävdar arbetsgivarlägret att Ferruforms tester utförs på ett godtagbart sätt. Man menar att väktarna i porten inte kan skilja på lastbilar med eller utan alkolås.

– Ferruform anser dessutom att alkolås i bilar inte ger tillräcklig säkerhet. Fordonen kan startas av någon annan person och man behöver inte blåsa förrän lastbilen stått stilla i minst 25 minuter, sa BA:s jurist Henrik Olander.

Olander menade att testerna visst är frivilliga:

– Flera DHL-förare har vägrat blåsa. Ingen har sagts upp. Testerna sker inte tvångsvis. Men. Det innebär också att förarna inte följer en viktig säkerhetsföreskrift som arbetsgivaren meddelat.

Förhandlingarna i AD avslutas på torsdag. Flera chaufförer kommer att höras i domstolen. Transport yrkar på skadestånd på 50 000 kronor för var och en av de 14 förare som facket företräder. Plus 250 000 kronor till förbundet.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2013-03-06
    av Jan Lindkvist

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser