Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Facket anklagas för jäv
i arbetsdomstolen

En del ledamöter som suttit i Arbetsdomstolen (AD) för arbetstagarsidan anses nu ha varit jäviga. Orsaken är att de utpekade personerna samtidigt ingått i styrelsen för LO-TCO Rättsskydd, ett fackligt ägt bolag som ofta företräder löntagare i AD-processer.

– Det har alltid varit så att ledamöter i vår styrelse också har varit ledamöter i AD. Detta har AD uttryckligen godkänt tidigare, säger LO-TCO Rättsskydds vd Dan Holke till tidningen Arbetet.

Det är tidningen Lag & Avtal som avslöjar jävsproblemet. Bakgrunden är ett mål där Karin Renman satt som ordförande. Förutom tre jurister, som förväntas vara opartiska, ingick som vanligt två ledamöter från arbetsgivarsidan och två från den fackliga sfären.

I just det här målet satt Transports förbundsjurist Marcel Carlstedt som ledamot från arbetstagarsidan. Det fick ordförande Karin Renman att reagera. Bakgrunden är att Carlstedt också utsetts av Transport att ingå i LO-TCO Rättsskydds styrelse.

– Det är många personer i LO som haft det här dubbla uppdraget och så har det varit i många, många år. Av det skälet upplevde jag mig inte som jävig, säger Marcel Carlstedt.

I det aktuella målet löstes dilemmat smidigt, genom att både han och en av ledamöterna från arbetsgivarsidan klev av processen. På det sättet upprätthölls balansen.

Marcel Carlstedt valde också att omedelbart lämna LO-TCO Rättsskydd, för att kunna fortsätta verka som ersättare i AD. Totalt har fem fackliga företrädare lämnat styrelsen. Rättsskyddet har i dag, torsdag, bolagsstämma och förslag finns på nya ledamöter. 


  • Publicering

    Senast reviderad: 2015-05-21
    av Jan Lindkvist

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser