Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

"Arbetsdomstolen är ute på väldigt tunn is"

Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö är mycket kritisk till AD-domen som ger verkstadsföretaget Ferruform rätt att alkotesta besökande chaufförer:

– Det här är det mest anmärkningsvärda som kommit från Arbetsdomstolen när det gäller tvångsvisa medicinska undersökningar. Transport borde ha en god chans att få saken prövad i Europadomstolen.

Kurt Junesjö är numera pensionär, men som anställd på LO-TCO Rättsskydd drev han flera uppmärksammade mål som handlade om personlig integritet i arbetslivet.

Junesjö har noga läst utslaget från Arbetsdomstolen, AD, som formellt rör Scanias dotterbolag Ferruform i Luleå och åkerichaufförer anställda i DHL.

För Transport är domen ett rejält bakslag. Konsekvensen är att åkeribranschens kunder kan införa egna alkotester för yrkesförare som kommer för att hämta eller lämna gods.

Fast Junesjö väljer att använda den juridiska termen tvångsvisa medicinska undersökningar:

– För det är faktiskt vad det handlar om, inte drogtester, förtydligar han.

I Sverige saknas lagskydd för de privatanställdas personliga integritet. Den regleras i stället i Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna. I artikel 8 sägs att "var och en" har rätt till respekt för sitt privatliv.

Detta skydd kan inskränkas med hänsyn till bland annat statens säkerhet och den allmänna säkerheten. Men. För att inskränka den krävs, enligt Europakonventionen, stöd i lag.

I den praxis som vuxit fram anses drog- och alkotester vara en medicinsk undersökning – en åtgärd som i sin tur betraktas som ett stort ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna.

Mot den bakgrunden borde det alltså krävas stöd i svensk lag, om Ferruform ska testa externa chaufförer, menar Kurt Junesjö:

– Men AD prövar över huvud taget inte om det finns lagstöd. I stället hänvisar man till arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Men Ferruform är ju inte arbetsgivare för chaufförerna! Det är ju DHL.

– AD ger sig ut på väldigt tunn is. Man utsträcker arbetsledningsrätten till tredje man. Till ett företag som över huvud taget inte har någon relation till DHL:s personal.

Kurt Junesjö konstaterar att AD nu helt eliminerar den ena parten på arbetsmarknaden – den som företräder chaufförerna. Det räcker med att DHL och Ferruform ingår ett avtal så är förarnas eget fackförbund i praktiken sidsteppat.

– Då har man gått otroligt långt, säger Junesjö.

I domen lyfter AD fram det faktum att det nyligen lades fram ett lagförslag om integritet i arbetslivet. Förslaget hamnade visserligen i byrålådan, men om AD ändå vägt in det som skrevs där hade alkotesterna i Luleå inte uppfyllt kraven, anser Kurt Junesjö.

Han säger:

– Lagförslaget och AD:s agerande kan mycket väl påverka Transports chanser i Europadomstolen, om förbundet skulle välja att driva frågan dit.

– Europadomstolen är inte särskilt arbetstagarvänlig, men jag bedömer att Transport åtminstone har goda möjligheter att få upp ärendet till prövning. AD har gjort en väldigt långsökt tolkning av vad som ryms inom svensk lag.

I det aktuella fallet tecknade IF Metall och Unionen ett lokalt avtal med sin arbetsgivare, Ferruform, om att externa chaufförer ska alkotestas. Kontrollerna har hittills inte omfattat Ferruforms egen personal, som också kör tunga fordon inne på fabriksområdet.

Hur ser Kurt Junesjö på IF Metalls och Unionens agerande?

– Den fackliga solidariteten har helt satts åt sidan. Fast det är ju inte särskilt förvånande när det gäller IF Metall... I mina ögon borde man givetvis ha frågat kompisarna som berörs av kontrollerna innan man skriver under ett avtal.


 • Publicering

  Senast reviderad: 2013-03-07
  av Jan Lindkvist

Kommentarer (2)

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • WXJrZXNmw7ZyYXJlIGkgbcOlbmdhIMOlcg==
  • Yrkesförare i många år 2013-03-09

  Detta kan aldrig vara en avtalsfråga. Det finns ingen naturlig koppling till alkohol och högre körkortsbehörigheter. Det var otroligt klantigt av facket att tro sig kunna stävja problemet med obehagliga företagskontroller genom att införa tvångsvisa medicinska undersökningar själva med alkolås. Det är dags att erkänna detta spektakel som en flopp. Tillverkare och försäljare av alkolås har förstås gnuggat händerna och fått sig ett gott skratt. Hur tänkte förespråkarna egentligen?

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • WXJrZXNmw7ZyYXJlIGkgbcOlbmdhIMOlcg==
  • Yrkesförare i många år 2013-03-09

  Skönt att någon reagerar sunt. För mig är detta inte en fråga om alkohol, det är en fråga om ett omoraliskt beteende från såväl arbetsgivare som tredje part. Jag som yrkesförare vill inte bli förknippad med fylleri och olagligheter enkom för att jag framför fordon. Det skall inte blåsas i några alkolås någonstans, varken i våra fordon, nyckelskåp eller på företag. Om någon uppvisar ett beteende som är misstänkt olagligt skall man ringa polisen. Det skall inte testas någonting på eget bevåg.

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser