Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

6 F-förbunden bryter
med Transport

– Ojuste tillvägagångssätt men ingen katastrof. Nu satsar vi på samarbetet inom LO.

Så kommenterar Transports förbundsordförande Lars Lindgren att de övriga fem LO-förbunden i 6F-samarbetet nu valt att gå vidare, utan Transport.

För tre år sedan, i september 2009, gick Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport, samman och bildade 6F Fackförbund i samverkan. Ett av syftena var att skapa en motvikt till de mäktiga industrifacken inom LO, bland annat IF Metall. Det nya maktblocket skapade en del kritik inom Landsorganisationen och oro i arbetsgivarlägret.

Sedan dess har det knakat en del i fogarna mellan Transport och de andra 6F-förbunden. Men när de fem i mitten av september sa tack och hej till Transport kom det ändå som en överraskning. De övriga valde helt enkelt att underteckna ett fortsatt avtal om samarbete, utan Transport. Det nuvarande avtalet löper formellt ut vid årsskiftet.

De fem samverkande förbunden, som fortfarande kallar sig 6 F, fortsätter nu sitt utbyte inom det nybildade administrativa bolaget, FASAB. Målarna och Elektrikerna står närmast på tur att flytta in förbundens gemensamma hus vid Hagagatan i Stockholm, dit de övriga tre redan flyttat sina förbundskontor.

6 F-förbundens a-kasseavdelningar följer inte med utan får nya lokaler vid Barnhusgatan i Stockholm. Vad som ska hända med tidningarna, hur de ska samarbeta och var de ska husera utreds inom 6 F. I LO pågår parallellt en större utredning om ett gemensamt tidningshus för alla LO-tidningar.

Det var just klyvningen mellan organisationerna och respektive a-kassor och förbundstidningar, som fick Transport att dra i bromsen. Förbundet hoppade av vidare konsult-utredningar om gemensam administration, IT-hantering, tidningsproduktion med mera. 6F-förbunden förklarar att det var Transports beslut att stå utanför det gemensamma bolaget som ledde till uteslutningen. Däremot kan man tänka sig fortsatt samarbete med Transportarbetareförbundet i annan form.

Lars Lindgren motiverar Transports inställning:

– Vi vill behålla vår a-kassa och vår tidning inom fyra väggar och inte lokalisera ut dem till olika adresser. Då tappar förbundet sin identitet. Till skillnad från många andra fackförbund har vi en ovanligt platt organisation med korta vägar mellan ledning och medlemmar och mellan ledning och anställda. Så vill vi att det ska förbli.

Lindgren trycker också på att Transport, vid sidan av Handels, är det enda förbund inom LO-familjen som nu ökar sitt medlemsantal.

– En orsak till det är att vi satsar hårt på organisering ute på arbetsplatserna. Det är en del av vår identitet och den måste vi hålla fast vid om vi ska fortsätta få fler medlemmar.

Innan de övriga 6 F-förbunden fastnade för lokalerna vid Hagagatan diskuterades andra adresser, där också a-kassa och tidning fått plats. Om det blivit någon av de lokalerna hade Transport kunnat flytta med, förklarar Lars Lindgren.

Han är besviken över de övriga 6 F-förbundens agerande, att de inte tog upp en diskussion med Transport om saken, innan de beslutade att ”säga upp” samarbetet. Det kunde ha funnits öppningar för att gå vidare, anför förbundsordföranden.

I backspegeln anser han att samarbetet inte blev riktigt som Transport önskat sig, varken när det gällde att delta mer i samhällsdebatten eller att samarbeta i avtalsrörelsen. I förra avtalsrundan skar det sig rejält. 6F-förbunden hade kommit överens om att säga nej till frågan ifall ett nytt industriavtalsförslag låg i linje med LO-samordningen. När beslutet sedan skulle tas inom LO var det bara Transport som gick emot, förklarar Lindgren.

Han upplever också att de andra 6F:arna är mest inriktade på att samordna verksamheter för att spara pengar. De formulerar det som en vilja att frigöra mer resurser, som kommer medlemmarna bättre till del.

– Naturligtvis är vi minst lika inriktade som de övriga på att vända och vrida på varenda medlemskrona och skapa en effektiv verksamhet. Men de olika förbunden gick in i samarbetet med helt olika förutsättningar och tankar kring vad det skulle leda till.

– Vi hade redan genomfört en stor omorganisation med en gemensam ekonomiavdelning i Nyköping och så vidare, så vi behövde inte slimma verksamheten hårdare. Något tillskott till vår utredningsavdelning behöver vi inte heller.

Finns det anledning till självkritik?

– Det finns det alltid, det är aldrig ens fel när två träter. Vi borde ha analyserat och gjort klart för oss mycket tydligare vad vi ville ha ut av samarbetet, innan vi steg in i det.

Lars Lindgren vill ändå inte gräva ner sig i skyttegravarna. Han säger att Transport nu kommer att lägga mycket kraft på samarbetet inom LO i stället.

Lindgren berömmer den nya LO-ledningen, som han tycker tar sig an uppgiften att ena förbunden på ett mycket bra sätt. Han ser det som ett måste efter haveriet i förra avtalsrörelsen. Då lämnade tre av industrifacken LO-samordningen och den gemensamma fronten mot arbetsgivarna sprack. Orsaken var industrins nej till kravet på en jämställdhetspott.

– Att skapa enighet bland oss är LO:s viktigaste uppgift. Det är bara arbetsgivarna som vinner på att vi inte kan hålla sams.

Lars Lindgren vill inte kommentera uppgifterna om att LO tagit hjälp av en extern konsult eller samtalsledare för att förbättra relationerna inom samorganisationen. Men han säger att de tre möten som hållits hittills varit positiva:

– Viktigast är att varje förbund får förklara sina ståndpunkter i angelägna avtalsfrågor och att de andra lyssnar. Det skapar en helt annan grund och förståelse för varandras krav när vi sedan går ut i kommande avtalsrörelse.

Lindgren passar på att rosa den nyvalda LO-ledningen ytterligare, för att man gett sig in i och driver viktiga frågor i näringslivsdebatten.

– Det lämnade den förra ledningen åt de olika förbunden att klara själva, anser han.

Fastighets förbundsordförande Hans Öhlund har inte gått att nå för en kommentar. Sekos ordförande Janne Rudén förklarar att det var svårt att fortsätta 6 F-samarbetet, när Transport valde att stå utanför det gemensamma huset och bolaget. De flitiga diskussionerna och kontakterna försvåras när Transport inte är på samma ställe, anser han.

Har konflikterna i förra avtalsrörelsen spelat in:

– Nej, nej, det har de inte alls gjort, invänder Rudén.

Han håller inte med om beskrivningen att Transport ibland uppfattas som lite buffligt och "macho".

– Inte är väl Transport mer macho än Elektrikerna, ha ha. Vi har ju alla våra olika kulturer och processer för att komma fram till och förankra olika förslag. Ju mer vi samarbetar och lär känna varandra inom 6F, desto mer lika blir de processerna. Förmodligen kommer vi också att närma oss mer när det gäller kulturen.

Janne Rudén ser igen "identitetsrisk" i att separera förbundskontor, a-kassa och tidningar. Men han uppfattar tidningen som en viktig bärare av ett förbunds identitet.

– Det finns inte på kartan att slå ihop och göra en tidning av alla olika inom 6 F. I alla fall inte än. Just nu pågår LO:s utredning om ett gemensamt tidningshus och vad som händer om tre år vet inte jag.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2012-09-24
    av Justina Öster

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser